• 0 (342) 360 96 00

  EĞİTİM İÇERİĞİ AMACI HEDEFLERİ EĞİTİMCİ ADI SOYADI EĞİTİM TARİHİ
RADYASYON GÜVENLİĞİ Çalışan güvenliğini
sağlamak amacıyla
yapılan uygulamalardan haberdar olmak
Çalışan güvenliğini sağlamak Dr. Öğr. Üye. Eda Didem YALÇIN 03/2018
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ Acil Durumlarda yapılması gerekenler
hakkında bilgi sahibi olmak
Acil durumlarda yapılması gerekenler Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ 03/2018
PROTOKOL YÖNETİMİ VE KAMUDA
AST-ÜST İLİŞKİSİ
Katılımcılara etkin iletişim
çin gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılması
Hasta memnuniyeti sağlamak, çalışanlar arasında etkili iletişim kurmak Öğr. Gör. Esin DEDEMOĞLU 04/2018
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ Tıbbi Cihazların güvenliğinin sağlanması Bakım, kalibrasyon ve cihaz eğitimlerinin takibinin yapılması Dış Kurum Personeli 04/2018
HASTA MEMNUNİYETİ
VE HASTA
MAHREMİYETİ
Hasta Memnuniyetini sağlamak, çalışanların hasta haklarını öğrenmesini ve hastalarla olan iletişim becerilerinin artmasını sağlamak Hasta memnuniyetini arttırmak ve 
mahremiyet konusunda çalışanları bilgilendirmek
Dış Kurum Personeli 04/2018
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Arrest durumundaki hastanın güvenli bir şekilde Resusitasyonu sağlamak için kurallar belirlemek Arrest durumundaki hastanın güvenli bir şekilde Resusitasyonu sağlamak için kurallar belirlemek Prof. Dr. Ş. Hakan EREN 04/2018
PEMBE,MAVİ,
KIRMIZI VE BEYAZ KOD
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa sürede olay yerine ulaşmasını temin etmek  Çalışanı haberdar etmek, risk durumlarında iletişimi sağlamak Hemşire Emine MENGÜÇ 05/2018
SKS EĞİTİMİ SKS eğitimi farkındalığı oluşturma ve bilgilendirme Kalite bilgi eksikliğinin giderilmesi Derya ÖZÇALIŞKAN 05/2018
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Fakülte çalışanlarının iletişim performansını arttırma Çalışan memnuniyetini %70 'in üzerinde tutma Dış Kurum Personeli 05/2018
EMPATİ-BEDEN DİLİ Katılımcılara etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılması Hasta memnuniyeti sağlamak ve çalışanlar arasında etkili iletişim kurmak Dış Kurum Personeli 07/2018
EL HİJYENİ 5 endikasyon kuralları,el antiseptiği kullanımı , el hijyeni sağlama Hastane enfeksiyonlarının oluşumunu önlemek, gelişmiş olan enfeksiyonun kontrolünü sağlamak Dr. Öğr. Üye. Ebru Deniz KARSLI 08/2018
TIBBİ KAYITLAR VE ÖNEMİ Tıbbi kayıtların sistem üzerine tam ve eksiksiz girişinin sağlanması Veri analizlerinin ve güvenli bilgi akışının sağlanması Volkan YALÇINDAĞ 08/2018
HASTA KİMLİK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE HASTA KİMLİKLERİNİN DOĞRULANMASI Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalardan haberdar olmak Hasta güvenliğini sağlamak Volkan YALÇINDAĞ 09/2018
PANİK DEĞER VE BİLDİRİMİ Panik değerlerin zamanında etkin şekilde bildirimini sağlamak Hasta güvenliğini sağlamak Dış Kurum Personeli 09/2018
HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Hasta memnuniyetini sağlamak çalışanların hasta haklarının artmasını sağlamak Hasta hakları ve sorumlulukları farkındalığını sağlamak İbrahim DEMİR 10/2018
İLAÇ GÜVENLİĞİ(ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ) Doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru etki, doğru form Çalışanların ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi Doç. Dr. Uğur AYDIN 10/2018
ETİK VE HASTA HAKLARI Etik ve hasta hakları konusunda çalışanları bilinçlendirmek Etik ve hasta hakları konusunda çalışanları bilinçlendirmek Dış Kurum Personeli 11/2018