• 0 (342) 360 96 00

DEĞERLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinin 3. 4. Fıkraları gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli kararı ile kabul edilen "Bilimsel Faaliyet Cetveli" ektedir.
 

Bilimsel faaliyetleri kapsayacak "Bilimsel Faaliyet Puanı" D puanından faydalanmak isteyen öğretim elemanlarının başvuru için ekteki başvuru formunu, puan cetveline göre doldurarak ve ilgili belgelerin fotokopisini sıra numarasına göre ekleyerek en geç 15 Ocak 2020 tarihine kadar Dekanlığa göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.

SCI ve SCI-E yayınları, atıf listesi için pubmed/web of science internet çıktıları yeterlidir. Diğer makaleler için sadece yayının ilk sayfa fotokopisi yeterlidir.

 

Yeni çizelgeye göre hesaplanacak D puanları dosyalarında yayınlar için aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilmesi rica olunur.

 

1-) Yayın ve Posterlerin ilk sayfası eklenecektir.

 

2-) Makalenin yayımlandığı derginin SCI, SCI-EXP vb, veri tabanlarında tarandığını belgeleyen çıktı.

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K

 

3-) Makalenin yayımlandığı Derginin impact faktörünü gösteren belgenin çıktısı.

 

http://www.scijournal.org/index.html

 

Döküman / Dosya

     Bilimsel Araştırma Puan Cetveli

     D Puanı Başvuru Formu