• 0 (342) 360 96 00

KAYIT TARİHLERİ

Asil liste için: 7-16 Ağustos 2017

Yedek liste için: 21-24 Ağustos 2017

Kayıt Adresi: Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. ·Lise Diplomasının, aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.
 2. ·Diploma Denklik Belgesi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır. Geçici süreli verilen denklikler kabul edilmemektedir.
 3. ·Not Durumu Belgesi (transkript)Öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş kopyası da transkriptle birlikte sunulmalıdır.
 4. ·Varsa Sınav Sonuç Belgesi, başvuruda sunulmuş olan sınav sonuç belgesi (SAT,ACT,ABITUR,vb.) aslı sunulmalıdır.
 5. ·Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi, (TÖMER ya da Yunus Emre Enstitüsü’nden alınmış olması gerekir. C1 seviyesinde olan belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına girebilirler.
 6. ·Vesikalık fotoğraf (8 adet), Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, baş ve boyun açık, sakalsız ve 4.5x6 boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez. Fotoğraflar, mutlaka bu koşullara uymalıdır. Aksi takdirde kabul edilmez.
 7. ·Pasaport/Kimlik Fotokopisi : Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların onaylı tercümesi sunulmalıdır.
 8. ·Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölüm/programlarına kabul edilen öğrencilerin Sağlık Kurulu raporu sunması gerekmektedir.
 9. ·Çift Uyruklu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi(Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Vatandaşlığa geçtiğine dair bu belgeyi resmen sunamayan öğrenci, kesinlikle kayıt olamaz.
 10. ·Mavi kart ile kayıt yaptıracak adayların, mavi kartlarının aslı ve fotokopisi sunulmalıdır.
 11. ·Öğrenim Ücreti Dekontu Öğrenim Ücreti miktarları ektedir.

NOT: Genel Sağlık Sigortası, kayit yaptiran öğrenciler üç ay içinde yabanci kimlik numaralari ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmalari gerekmektedir. Başvuru yapmadiklari takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlik kuruluşundan yararlanamayacaklardir.

İkamet teskeresi olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte
yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır

Evraklar :

öğrenim ücretleri

2017 - 2018 akademik yılı kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenciler