• 0 (342) 360 96 00

 

Sınavlara itiraz ve düzeltilmesine ilişkin duyuru ;


        ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl/yıl sonu ders notları ile ilgili maddi hata nedeniyle düzeltme istemi; öğrencinin veya öğretim elemanının, dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Notların düzeltilmesi işlemi için, notlar ÖİDB tarafından ilan edildikten sonraki on (10) iş günü içerisinde başvurulması gerekir.

Ayrıca bkz. : Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GEREKLİ EVRAKLAR

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
UZMANLIK EĞİTİMİ KILAVUZU

FORMLAR VE DOSYALAR