• 0 (342) 360 96 00

GENEL BİLGİ

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 Ekim 2006 tarih ve 26332 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayından itibaren Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine bağlı olarak hizmete başlamıştır. Eylül 2009 tarihi itibariyle Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi ile Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında hizmet vermektedir.
 

2012 yılında yüksek teknoloji ürünü tıbbî cihazlar ile donatılan yeni yerine geçerek Bölge Hastanesi niteliğinde hizmete başlamıştır. Fizikî gelişimini hızla sürdüren fakültemiz bu başarısını eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde de göstermektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılarda pek çok bilimsel ödüle layık görülen fakültemiz yerel ve ulusal basının ilgisini çekmektedir.
 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile eğitime başlayan fakültemizde bugün itibariyle  toplam 326 öğrenci bulunmaktadır. Fakültemiz ayrıca bu yıl itibariyle 6. mezunlarını verecek olmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır.
 

Binamız 3 bloktan oluşmakta olup, A blokta Dekanlık, idari ofislerin yanı sıra Bilimsel Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz ile doktora ve uzmanlık öğrencilerinin kullanımına sunulan laboratuvarımızda termal siklus cihazı, -80°C dondurucu, izomet cihazı, stereo mikroskobu, universal test cihazı, micro tensile cihazı, tescera inley onley fırını, polisaj cihazı bulunmaktadır.
 

B blokta Anabilim dalları ve klinikleri ile Cerrahi ve Periodontoloji AD’na ait 5 adet lokal ameliyathanemiz, kantin ve merkezi sterilizasyon ünitesi yer almaktadır. Ayrıca Er:Yag, Nd:Yag, Er,Cr:YSGG (Iplus), 810 nm Diyot (2 adet), 940 nm Diyot (Ilase), 980 nm Diyot lazer cihazları barındıran bir Lazer Kliniğimiz, CAD-CAM ünitemiz, bir Dudak Damak Yarığı Kliniğimiz, Akustik Ses Kayıt Odamız da kullanıma sunulmuştur. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD’mızda 1 adet konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) ve 2 adet panoramik röntgen cihazı ile baş boyun bölgesi görüntülemesi yapılmaktadır.
 

Eğitim öğretim için ayrılan C blokta projektör ve bilgisayar bulunan derslikler ile 350 kişilik konferans salonu, kütüphane ve bilgisayar odası, 1 adet öğrenci kantini ayrıca öğrenciler için soyunma odaları bulunmaktadır. Klinik öncesi pratik eğitimin gerçekleştirildiği interaktif eğitim verilen preklinik laboratuvarı ve  fantom ünit sistemi mevcuttur.
 

Eğitim Öğretim ile ilgili 3 profesör, 1 doçent, 14 Dr. Öğr. Üyesi ve 73 Araştırma Görevlisi olmak üzere 91 öğretim elemanı çalışmaktadır.
 

Amaç

Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir Diş Hekimliği Fakültesi olarak, toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetlerin etik kurallara bağlı kalarak en üst düzeyde yürütülmesini amaçlamaktayız.
 

Kazanılan Derece

Diş Hekimliği
 

Derece Seviyesi

Yüksek lisans derecesi
 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için Türk Ortaöğretim Eğitimini veya yurtdışında muadil bir eğitimi tamamlamış ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Programa LYS'nin MF-3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları genel kabul şartlarını sağlamaları durumunda yapılır.

Öğrencilerin kayıtları, Rektörlük tarafından belirlenen günlerde yapılır.
 

İstihdam Olanakları

Serbest diş hekimi, kamu görevlisi veya akademisyen olarak çalışma imkanı bulunmaktadır.
 

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES ve YDS sınavlarından yeterli puan alınarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne başvurulur. Ardından Fakültenin ilgili birimi tarafından yapılan sözlü sınavdan başarılı olunması halinde doktora programına başvurulabilir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavında (DUS) sınavında başarılı olunarak uzmanlık eğitimi yapılabilir.
 

Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavları. Uygulama ve stajlar için anabilim dalı tercihine bağlı sözlü sınavlar yapılır.

Pratik uygulaması olan derslerde tamamlanması gereken iş miktarı ve sınavlara etkisi anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında ilan edilir. Bir dersteki başarı durumu; final veya bütünleme sınavı, laboratuar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavların not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.

Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl/yıl ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                                                                       Katsayının 100 puan

Harf notu        Harf notlarının katsayısı           üzerinden karşılığı

AA                                 4,00                                   90-100

BA                                 3,50                                    80-89

BB                                 3,00                                    70-79

CB                                 2,50                                    65-69

CC                                 2,00                                    60-64

DC                                 1,50                                    55-59

DD                                 1,00                                    50-54

FD                                 0,50                                    40-49

FF                                  0,0                                      0-39

İkinci fıkrada yer alan harf notlarına ek olarak, I notu (tamamlanmamış), NA notu (devamsızlık nedeni ile başarısız), S ve U notu (not ortalamasına katılmayan ve yerel kredisi olmayan derslerin harf notları) ile ifade edilen notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) I notu; devam şartını sağladığı ve yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde not değerlendirmesi için gerekli koşulları henüz tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Öğrenci eksikliklerini tamamlamadığı takdirde I notu öğretim elemanı tarafından mevcut notu/notları ile değerlendirmeye alınarak harf notu verilir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. Aksi halde en geç izleyen yarıyıl ders kayıtları başlangıcına kadar I notu sistem tarafından FF veya U notuna dönüştürülür.

b) S notu; kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U notu; kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) I, S ve U notları, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

d) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmayan veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu not ortalamaları hesabında FF notu gibi işlem görür.

e) Yarıyıl/yıl ders notları, ÖİDB’ye verildiği anda kesinleşir ve ÖİDB tarafından açıklanır.

* CC ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak yıl sonu ortalaması 4,00 üzerinden 2,00 ve üstünde olan öğrenciler DC harf notu aldıkları derslerden koşullu başarılı sayılırlar.

Mezuniyet koşulları

Mezun olmak için toplam 300 AKTS’lik teorik ve pratik dersler ile klinik stajların başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.
 

Eğitim Şekli

Tam zamanlı eğitim verilmektedir.
 

 

MİSYON VE VİZYON

İşine saygısı olan, takım ruhu ile çalışan hoşgörülü ve güvenli ,en son teknoloji ile donanmış bilgi ve deneyimi paylaşan hizmet odaklı bir hastane olmaktır. Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak,kalite kültürü yönetim anlayışına uygun,eğitim,araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek,değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.


DEKANIN MESAJI

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri ile çağdaş diş hekimliği eğitimi veren, geleceğin diş hekimlerini çağımızın en son modern teknolojisini kullanarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Topluma ve bireylere ağız diş sağlığı hizmeti sunan eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde evrensel ve etik değerlere uyan, teknolojinin getirdiği bilgileri kullanarak yeni bilgiler üreten, bunları yayan ve sorgulayan düşünce yapısının oluşturulmasına ağırlık vermektedir.

Fakültemizde eğitim almaya hak kazanmış öğrencilerimiz, hocalarımız ve asistanlarımızla birlikte fakültemizi daha ileri düzeylere ulaştırmayı amaçlamaktayız.
Prof. Dr. Kamile ERCİYAS
Dekan